Trendbericht bedrijfscriminaliteit en screenen

Een van de meest schokkende conclusies uit het WODC-onderzoek naar ondermijning van lokale besturen is dat in één op de vier gemeenten “een raadslid, wethouder of burgemeester weet of vermoedt dat infiltratie met een crimineel oogmerk plaatsvindt.” René praat over de risico’s en het belang van screenen van -potentiële- raadsleden.

Jaarlijkse besparing € 130 miljoen door vrijkomen patenten

Eind 2017 loopt het patentrecht af van acht medicijnen voor cholesterol, hiv en hart- en vaatziekten. In Nederland maken zo’n 300.000 patiënten gebruik van deze medicijnen. Met het verlopen van de patenten wordt de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van generieke medicijnen, waarmee een kostenbesparing van gemiddeld 90% gerealiseerd wordt.