Crisiscommunicatie

Snelheid is geboden bij crisiscommunicatie. Wat communiceer t u op welk moment en naar wie? Hoe informeert u de media, de stakeholders en uw eigen mensen en wanneer doet u dat?

UwPersvoorichter staat u bij in tijden van crisis zodat uw reputatieschade beperkt blijft. We kunnen u trainen, maar ook een crisiscommunicatie handboek samenstellen en u adviseren over communicatiestrategieën op het gebied van woordvoering en persvoorlichting.

Crisiscommunicatie begint echter met het opbouwen van een buffer van goed nieuws en een goede relatie met de media. Dat betekent een structurele investering in het opbouwen van een gewenste reputatie. Een regelmatig contact met relevante media over de ontwikkelingen in uw organisatie zorgen ervoor dat u bij een crisis bekend bent met de media en weet hoe u media te woord moet staan.

Bel voor meer informatie over crisiscommunicatie naar: 06 – 5052 823

Informatie aanvragen

Stuur mij informatie over

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Uw bericht (optioneel)