Onderzoek onder de leden van de vakbond

07 mrt

kop ADSamen met het Algemeen Dagblad deden wij onderzoek naar veiligheid op het spoor, onder de leden van de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs (VVMC). Deze samenwerking is interessant voor de krant omdat de VVMC de grootste vakbond van het spoor is – en daarmee een representatieve groep vakbondsleden vormt – en zij uit eerste hand hun eigen ervaringen kunnen delen. Voor de vakbond is de samenwerking belangrijk omdat de betrokken journalisten heel goed weten wat er leeft in het nieuws en binnen de politiek. Met hen hebben we dan ook uitvoerig overlegd over de opzet van de vragen.

Media-aandacht als instrument voor de VVMC
De resultaten van het eerste onderzoek onder de VVMC-leden, in december 2014, heeft ertoe geleid dat bonden en directie niet alleen achter gesloten deuren in gesprek gingen, maar ook in het openbaar. Met als onderhandelingsresultaat dat de poortjes op veel stations versneld dicht gingen, er camerabewaking is gekomen op de stations, er politieposten op 20 risicostations terug zijn en dat er nu op uitgaansavonden dubbele bemensing is op de trein. Het loont dus om de media op te zoeken met gedegen en relevante onderzoeksresultaten.

Nog hogere respons bij vervolgonderzoek
Vorige maand hebben maar liefst 932 (van de 8000-9000 machinisten en conducteurs) personen de vragenlijst ingevuld. Dat illustreert hoe belangrijk de vakbondsleden het onderzoek inmiddels vinden. Zij willen hun probleem zichtbaar maken: de gevaren die hun beroep met zich meebrengt. Want alleen dan kan er gewerkt worden aan een oplossing. De cijfers zijn shocking: meer dan 85% van de respondenten heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een vorm van verbaal of fysiek geweld en bijna 65% van de machinisten en conducteurs voelt zich soms tot vaak onveilig.

Uit vrees voor een slecht imago zijn NS & Arriva altijd zeer terughoudend geweest met (de) cijfers. Echter, met media-aandacht voor de feiten worden werkgevers en de politiek gedwongen tot (re)actie. Het hele AD-artikel vind je hier en de reactie van de NS staat hier.

Vervolgactie in social media
Dat het AD-artikel een gevoelige snaar raakte bij het Nederlandse publiek blijkt uit de spontane social media actie van Q-Music #ikspoorwel. Veel mensen uitten hun verontwaardiging over het geweld op het spoor, met de hashtag en foto op social media. Ook deze actie kreeg weer veel media-aandacht. Zelfs minister Schultz en staatsecretaris Dijksma deden eraan mee.