Persbericht: PostNL draait beslissing terug omwille van postzegelverzamelaar

25 feb

Rel om effectief kapot maken postzegels geslecht

Na een emotionele reactie van postzegelhandelaren en -verzamelaars heeft PostNL afgezien van het ontwaarden van postzegels met een pennestreep. Met het terugdraaien van eind 2016 genomen beslissing, worden eveneens de rondstempels in ere hersteld. Alle aangesloten leden van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en Nederlandse postzegelverzamelaars kunnen vanaf heden hun geliefde bezigheid weer naar hartenlust oppakken.
“We zijn erg opgelucht dat deze maatregel is teruggedraaid,” vertelt Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Na overleg tussen alle betrokken partijen worden de dagstempels – voor zover nog aanwezig op de vestigingen – per direct weer in gebruik genomen en blijft het verzamelen van postzegels z’n waarde behouden. “Dat is voor de verzamelaar én de handelaar een hele troost! Niet alleen zijn postzegels een geliefd verzamelobject maar er wordt ook nog volop in gehandeld. Er zijn zelfs postzegels die met een getal met vijf cijfers worden geveild! Gelukkig heeft PostNL ingezien welk waardeverlies er werd geleden en stonden ze open voor een passend herstel van de dagstempel,” aldus een opgewekte Bulterman.
Postzegelminnend Nederland gerustgesteld
Na de instructie van PostNL om, per 1 januari dit jaar, alle poststukken met barcode en gefrankeerd met postzegels niet meer af te stempelen, maar met een pennestreep te bekrassen, ontstond bij de leden van de postzegelverenigingen en de postzegelhandel  veel ophef en verontwaardiging. Met het doorkrassen van een postzegel werd de postzegel van alle waarde ontdaan. Een met pen besmeurde postzegel is van geen enkele (verzamel)waarde meer. In diverse brandbrieven uit de branche, naar PostNL verzocht postzegelminnend Nederland om de genomen maatregel te heroverwegen en in onderling overleg tot een – voor beide partijen – werkbaar alternatief te komen. PostNL heeft de maatregel teruggedraaid en de dagstempels zijn per direct weer ingevoerd.
Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.