Lonen cao Huisartsenzorg gedurende looptijd gestegen naar 9,18%

Veenendaal – 1 december 2022 – Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) hebben de vier werknemersverenigingen in de zorg zich hard gemaakt om de werknemers in de huisartsenzorg financieel de hand toe te reiken om het maximaal haalbare uit de lopende cao te halen. Per 1 januari 2023 worden de lonen met 4,35% verhoogd. Hierbij inbegrepen is de 2,6% verhoging die per 1 mei 2023 was afgesproken. De afgesproken verhoging van de eindejaarsuitkering per 2023 blijft staan, daarmee is de stijging van het loon in de looptijd van de cao mei 2022 – mei 2023 totaal 9,18%.

Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO: “De urgentie voor een loonsverhoging is duidelijk. Dagelijks ondervinden we de effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud, energie en de hoge inflatie. De maatregelen die de overheid neemt om de gevolgen voor de burgers te verminderen hebben pas in 2023 effect op het koopkrachtverlies. Om werknemers in de huisartsenzorg verder tegemoet te komen, zijn werkgevers en werknemers tot een aanvullende loonafspraak gekomen. Dat is nog niet eerder voorgekomen.”

Lopende Cao mei 2022 – mei 2023

Sinds oktober 2022 hebben de vier werknemersverenigingen NVvPO, FNV, CNV en NVDA intensieve gesprekken gevoerd met de werkgeversverenigingen LHV en InEen. Doel van de werknemersverenigingen is om met een loonsverhoging het maximaal haalbare voor medewerkers/werknemers in de huisartsenzorg te realiseren. In mei 2022 is een loonstijging van 3% gerealiseerd, de eindejaarsuitkering is met 1% verhoogd en de loonstijging van mei 2023 is vier maanden naar voren gehaald. De verhoging van de eindejaarsuitkering in 2023 is ongewijzigd. In totaal wordt de loonsverhoging van de lopende Cao verhoogd met 9,18%.

Historisch

De Cao afspraken van vorig jaar zijn vlak voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne overeengekomen. Alle Nederlanders zijn hierdoor getroffen, dus ook werknemers in de huisartsenzorg. De gesprekken die sinds begin oktober zijn gevoerd met de werkgeversverenigingen hebben ervoor gezorgd dat deze tussentijdse loonaanpassing is verwezenlijkt. Het is de eerste keer in de historie van deze Cao dat er tussentijds een aanpassing van het loon is gerealiseerd.

Over de NVvPO

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (www.nvvpo.nl) is de beroepsvereniging van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en vertegenwoordigt de POH, de POHPVK, toekomstige PVH, POH-Ouderen, POH-GGZ en POH-Jeugd. Het beleid van de NVvPO is erop gericht alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. De NVvPO telt een kleine 3700 leden en behartigt de belangen van alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aan de Cao-tafel Huisartsenzorg.