Trendbericht bedrijfscriminaliteit en screenen – Levent Investigations

René Reijenga – Levent Investigations

Criminele infiltratie bij gemeenten

Een van de meest schokkende conclusies uit het WODC-onderzoek naar ondermijning van lokale besturen is dat in één op de vier gemeenten “een raadslid, wethouder of burgemeester weet of vermoedt dat infiltratie met een crimineel oogmerk plaatsvindt.” René praat over de risico’s en het belang van screenen van -potentiële- raadsleden.

De bredere implicatie van #MeToo gevallen voor bedrijven en andere organisaties

René Reijenga heeft ervaren dat #MeToo gevallen bij bedrijven een indicatie kunnen zijn van bredere problemen.

Screenen tijdelijke krachten – bedrijfscriminaliteit

Wegens drukte aan het einde van het jaar huren veel bedrijven tijdelijk personeel in. Dat kan veiligheidsproblemen opleveren. Wat zijn de risico’s en hoe kun je die voorkomen? Daarover vertelt René meer in dit filmpje.

Privacy goed gewaarborgd in wetgeving – 28/1/2018

Op 28 januari is het de internationale dag van de privacy. Nu er steeds meer persoonsgegevens worden verwerkt, lijkt het recht op privacy steeds minder vanzelfsprekend. De Raad van Europa heeft daarom deze jaarlijkse dag in het leven geroepen. Het doel: burgers beter informeren over hun rechten als het gaat om het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Aandacht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dus.

Dataprotectiedag

Deze ‘dataprotectiedag’ is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om naar de toekomst van privacy te kijken. Zoals u wellicht al weet, zal per 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywetgeving vervangen. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens en dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen bij het vastleggen van gegevens over klanten, personeel of andere personen. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers, ook voor ondernemingen zonder personeel of met een kleine klantenkring. Bedrijven, overheden en andere organisaties kunnen zich afvragen of de persoonsgegevens die ze verwerken wel allemaal nodig zijn en of ze handelen in lijn of in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat mag een werkgever doen?

Veel werkgevers hebben het idee dat er na de invoering van deze nieuwe wetgeving van alles niet meer mag tijdens sollicitatieprocedures. Maar, zo verzekert René Reijenga: “Dat is niet het geval. Iedereen publiceert tegenwoordig van alles over zichzelf op internet, maar een werkgever zou die informatie niet mogen beoordelen op het feit of er ook uitingen tussen zitten die schadelijk zouden kunnen zijn voor het bedrijf? Dat mag dus wel, het gaat erom hoe er vervolgens met die informatie wordt omgesprongen.”

Externe partij

Het gaat om het scheppen van waarborgen, zoals de afscherming van privacygevoelige informatie, de onafhankelijkheid van de onderzoekende partij en dat de informatie niet in het personeelsdossier terecht komt. Ook is transparantie van belang: de persoon die wordt onderzocht moet worden ingelicht over waar ernaar gekeken wordt, daar kan hij ook worden naar bevraagd. Als hij daar geen antwoord op wil geven, is dat zijn goed recht.

Verder is het van belang dat een onafhankelijke, externe en gespecialiseerde partij he screeningsonderzoek doet. Want als de eigen HR-afdeling van het bedrijf in kwestie het onderzoek doet, is er geen garantie dat de privacy optimaal beschermd blijft.

De huidige wetgeving zorgt voor een hoop beperkingen op het gebied van opsporingsmethodieken, zowel binnen politie als justitie, als voor recherchebureaus. Privacy is in de huidige wetgeving optimaal gewaarborgd. Voor een betere bestrijding van de bedrijfscriminaliteit is René een groot voorstander van publieke samenwerking met overheidsdiensten, juist om op die manier mede te bewaken dat alles volgens de spelregels gebeurt.

René Reijenga – oprichter en algemeen directeur van Levent Group BV.

René Reijenga heeft zijn strepen verdiend als rechercheur-expert bij de politie Amsterdam-Amstelland. Hij heeft hier onder andere gewerkt aan het opzetten van grootschalige rechercheonderzoeken naar serieverkrachters en aanranders. Daarnaast werd hij ingezet als onderzoekexpert bij verdwijningen van straatprostituees en de opsporing van in Nederland verblijvende internationale oorlogsmisdadigers.

Levent Investigations

Gewapend met deze kennis heeft René bedrijfsrecherchebureau Levent Investigations opgezet. Zijn bureau is gespecialiseerd in fraude-, integriteit-, toedracht- en feitenonderzoek. Daarnaast houdt Levent investigations zich bezig met het screenen van nieuwe en bestaande medewerkers. Jaarlijks onderzoekt het bureau de antecedenten van zo’n 3500 mensen, die uit hoofde van hun functie een bedrijf veel schade kunnen berokkenen als ze kwaad willen.

Nieuwe inzichten

Met een groep jonge criminologen en veiligheidsdeskundigen gaat René Reijenga onderzoek doen naar een aantal vormen van criminaliteit en crimineel gedrag om tot nieuw inzichten te komen en verbeterde methodieken voor het opsporen en beveiligen van bedrijfsrisico’s te ontwikkelen.

Congressen en seminars 2018

René is een veelgevraagd spreker op congressen en seminars over beveiliging en  ondermijning door georganiseerde criminaliteit. In 2018 zal hij onder andere spreken tijdens de workshop “Insider Threat” op 8 maart 2018 op de Security Summit 2018 en op het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit op 19 september 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *