Expertstatus CMO in de markt versterken

Kwestie : De Zorg Diensten groep is de grootste specialist op het gebied van postmortale zorg in Nederland. Ze opereren ‘onder de radar’, de bekendheid met de diensten van ZDG moet worden vergroot.

Doel : naamsbekendheid vergroten

Aanpak : bij verschillende media wordt actief gezocht naar de juiste contactpersonen om over dit zeer precaire onderwerp te schrijven of te berichten. Samen met de Issuemakers zetten we de “Dag van het Laatste Afscheid” op de issuekalender. Hierdoor wordt er een jaarlijks terugkerende reden neergezet om media-aandacht, voor dit precaire onderwerp, op te eisen.

Resultaat : Inhoudelijke verhalen in dagbladen en documentaires op televisie maken de bijzondere werkzaamheden van ZDG zichtbaar.