Rabobank versterkt leefomgeving en zelfredzaamheid bewoners regio Rotterdam

Maatschappelijk jaarverslag 2017 vandaag gepresenteerd
Vandaag presenteert Rabobank Rotterdam haar maatschappelijk jaarverslag 2017. Hieruit blijkt dat er afgelopen jaar € 689.659 coöperatief dividend is geïnvesteerd in de regio Rotterdam. Met deze investering wordt de lokale leefomgeving en de zelfredzaamheid van haar bewoners versterkt. Daarnaast is een bedrag van € 866.809 aan sponsoring uitgegeven. Ruim 140 organisaties, verenigingen en stichtingen hebben het afgelopen jaar op ondersteuning kunnen rekenen. Verder initieerde en ondersteunde de bank diverse activiteiten op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap.
 
Directievoorzitter Rabobank Rotterdam, Leo Peeters Weem: “Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Onze speerpunten daarbij zijn zelfredzaamheid, ondernemerschap, vitale woon- en leefomgeving en food. Dit doen we door het delen van kennis, het inzetten van ons netwerk en door financieel bij te dragen. Onze missie als grootste stadsbank van Nederland is ‘Samen de stad sterker maken’. Maar dit kan alleen succesvol worden uitgevoerd als er partijen in Rotterdam zijn die initiatieven ontwikkelen, waar we gezamenlijk mee aan de slag kunnen. In 2017 is er vanuit het winstuitkeringsfonds   € 689.659,- aan coöperatief dividend uitgekeerd, dat lokaal werd geïnvesteerd via het RabobankRotterdamFonds. Daarnaast heeft de bank € 866.809 kunnen inzetten om sport en cultuur in de regio te sponsoren. Samen met onze leden, klanten en partners versterken we zo de samenleving in de Rotterdamse regio.”
Zelfredzaamheid
Een belangrijk thema voor de Rabobank is ‘zelfredzaamheid’. Rabobank Rotterdam onderneemt veel activiteiten voor specifieke doelgroepen waardoor zij financieel zelfstandig(er) kunnen worden en blijven. Uniek is dat Rabobank Rotterdam een Seniorendesk en Seniorenadviseurs heeft. Zij organiseren workshops voor ouderen ter ondersteuning van hun online bankzaken en nemen deel aan bijeenkomsten om senioren te waarschuwen tegen financieel misbruik.
Met ‘Bank voor de Klas’ kregen 30 basisschoolklassen in Rotterdam, tijdens de Week van het Geld, les van medewerkers van de Rabobank om te leren omgaan met geld en een basis te leggen voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Food
Duurzaamheid is een ander belangrijk thema in het maatschappelijk jaarverslag 2017. Dit onderwerp komt onder andere terug in de eigen bedrijfsvoering, op het gebied van financiering van duurzame projecten en bij het stimuleren van een duurzame voedselvoorziening. Acht lokale Rabobanken, waaronder Rabobank Rotterdam, hebben de Food & Agri Community opgestart. Vier keer per jaar worden betrokken ondernemers uitgenodigd voor een inspirerende themamiddag om ten behoeve van het wereldvoedselvraagstuk kennis te delen, samen te werken en te netwerken. In 2017 was de kick off tijdens het paardenevenement CHIO.
Afgelopen jaar organiseerde Rabobank Rotterdam twee acties voor Voedselbank Rotterdam onder haar eigen medewerkers. Doel was voedselverspilling tegen te gaan door kratten vol ongebruikte, houdbare levensmiddelen in te zamelen om zo ruim 2.000 voedselpakketten te kunnen aanvullen. Dit initiatief wordt nu ook gevolgd door de gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam.
Afgelopen oktober was Rabobank Rotterdam een van de partners van World Food Day. Het doel van deze dag was om Rotterdammers bewust te maken van alles wat er rondom voedsel in de regio gebeurt, zoals productie, innovatie, vervoer, opslag en opleidingen.
Vitale leef- en woonomgeving
Rabobank draagt bij aan duurzame lokale activiteiten die de leefomgeving en de sociale cohesie door sport, cultuur en het verenigingsleven versterken. Zo heeft Rabobank Rotterdam een samenwerking met NOC*NSF en Rotterdam Sportsupport. Binnen dit programma krijgen sport- en cultuurverenigingen ondersteuning ­met focus op het bieden van meer maatschappelijke relevantie aan de samenleving.
Rabobank lanceerde marktteams waarin medewerkers met verschillende specialismen er óók buiten kantoortijden voor de klant zijn. Medewerkers die als ‘ogen en oren’ van de bank weten wat er speelt in hun omgeving; in de stad waar ze zelf werken én wonen. De teams bestaan uit diverse medewerkers met verstand van zaken, van MKB tot Private Banking en van Medewerkers Dagelijkse Bankzaken tot Financieel Adviseurs. Zo is bijvoorbeeld een lid van het marktteam Schiedam altijd aanspreekbaar voor financiële vraagstukken bij de plaatselijke hockeyclub HCS, waar Rabobank Rotterdam hoofdsponsor is.
Ondernemerschap
Rotterdam bruist van het ondernemerschap aangezien de stad alles heeft: haven, dienstverlening en retail. Rabobank heeft ook in 2017 weer veel Rotterdamse ondernemers geholpen te innoveren en te groeien met een totale kredietverlening van € 8,5 miljard. Het ondernemerschap in de stad kent ook uitdagingen want de ontwikkelingen gaan snel en technologie verandert veel. Het is dus zaak voor het bestaande bedrijfsleven om te innoveren en startups te koesteren. Het Rotterdamse bedrijfsleven moet zich ontwikkelen in de richting van de Next Economy.
Zo is de Rabobank Rotterdam premium partner van iTanks, een kennis- en innovatieplatform voor haven gerelateerde industrie. De missie van iTanks is het verbinden van bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts en deze met de nieuwste technologieën en innovaties van binnen en buiten de sector in contact te brengen.
Ook circulair ondernemen is, zeker in een stad die uitdagingen kent op het gebied van schone lucht en ecologische omstandigheden, een noodzakelijkheid. De Rabobank ziet circulair ondernemen als hét ondernemen van de toekomst en ontwikkelde een paar jaar geleden voor bedrijven de Rabobank Circular Economy Challenge (hierna CEC). Dit jaar slaan vijf lokale Rabobanken (Regio Den Haag, Westland, Rotterdam, Zuid-Holland Midden en Leiden-Katwijk) de handen ineen om gezamenlijk een CEC aan een selecte groep ondernemers aan te bieden (maximaal 15 tot 20 deelnemers). Zowel klanten als niet-klanten worden opgeroepen aan deze uitdaging mee te doen.
RabobankRotterdamFonds
Rotterdam bruist. Dat geldt voor de stad en voor de hele regio. Mouwen opstropen en gaan, is het credo. Hiermee is al veel bereikt, maar een stad is nooit af en er is altijd iets wat beter kan. Ieder jaar stelt Rabobank Rotterdam een deel van haar winst beschikbaar voor het RabobankRotterdamFonds. Binnen het fonds zijn een viertal thema’s gedefinieerd: zelfredzaamheid, food, vitale woon- en leefomgeving en ondernemerschap. In de afgelopen jaren is jaarlijks een bedrag van € 600.000,- toegevoegd aan het RabobankRotterdamFonds. Voor 2018 is de bijdrage vergroot naar € 1.500.000,-. Projecten die aansluiten bij de vier genoemde thema’s kunnen een aanvraag tot ondersteuning indienen via www.rabobankrotterdamfonds.nl. Naast een financiële bijdrage kunnen initiatiefnemers ook rekenen op ondersteuning door kennisoverdracht en het beschikbaar stellen van het Rabobank netwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *