Groei Jongeren Organisatie Railvervoer toont belang categorale vakbond spoorsector voor 21e eeuw

Een jaar geleden kreeg het initiatief, om een jongeren afdeling binnen de Vakbond Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) te starten, een groen sein. De Jongeren Organisatie Railvervoer (JOR) heeft bestaansrecht na het eerste jaar fors te zijn gegroeid. In tegenstelling tot de cijfers van andere bonden, blijkt er voor de jonge machinisten en conducteurs grote behoefte aan een jongerenafdeling. De jongeren worden via de JOR op passende wijze vertegenwoordigd binnen de grootste categorale vakbond van Nederland. De JOR sluit aan bij de wensen en verwachtingen van de jongeren in de spoorsector waardoor er binnen een jaar 128 jongeren zich hebben aangemeld bij de JOR.

De JOR is een afdeling binnen de VVMC met een eigen bestuur en met eigen kaderleden. De wens om een jongerenafdeling in het leven te roepen bestond al een tijdje. “Vorig jaar maakten we de voorzichtige prognose dat we binnen een jaar tijd, 25 leden bij de JOR wilden hebben. Dat het er nu al meer dan 125 zijn is echt geweldig!”, vertelt een enthousiaste Jullian Gerritsen, machinist en medeoprichter van de JOR.

Door nieuw aannamebeleid bij de diverse vervoerders en het starten van de opleiding tot machinist op de scholen ROC en STC is er een nieuwe doelgroep ontstaan: jongeren in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar. 25% van de aanmeldingen betreffen jongeren die nog in de schoolbanken zitten. “Dat vinden we echt grandioos om te zien!”, vertelt Gerritsen. “Zij zijn de toekomst en daarom vinden we het belangrijk om ze nu alvast een stem te geven en ze het effect van een goed draaiende vakbond te laten ervaren. De beslissingen die nu worden genomen, hebben voor deze groep straks gevolgen. Het is mooi om te zien dat we op deze manier de vakbond de 21e eeuw intrekken, met nieuwe doelen en jonge aanwas.”

Over de VVMC

De Vakbond voor Machinisten en Conducteurs is de vakbond voor het rooster gebonden spoorpersoneel – met als specificatie rijden op rails. De VVMC is met ruim 4000 leden de grootste categorale vakbond en wordt aan de externe CAO overlegtafels vertegenwoordigd door professionele vakbondsbestuurders. De vakbond is in 1971 opgericht uit onvrede, nu is de VVMC uitgegroeid tot een belangenbehartiger van formaat.