Kluut, Kieviet en Kemphaan in decor van holpijpjes, goudknopjes en melkkruid

De natuur in Skrok en Skrins staan in het middelpunt van de serie postzegels van PostNL. Voor het zesde jaar op rij brengt PostNL een serie postzegels uit ter ere van de Nederlandse natuur. PostNL en Natuurmonumenten schenken op veertig postzegels aandacht aan bijzondere natuurgebieden in Nederland. De tweede serie van tien postzegels van 2023 geven een inkijkje in de natuur van Skrok en Skrins. Speciaal voor deze serie ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 6 februari verkrijgbaar.

Skrok

In het weidevogelgebied Skrok – in de Friese Greidhoeke – is het oude, kruidenrijke greppeltjesland nog volop behouden en in beeld. De natte graslanden met een overdaad aan bloemen maken dit gebied tot een perfecte biotoop en broedplaats voor tal van insecten en vogels. Er wordt weinig aan het gebied gedaan en de natuur gaat hier haar eigen gang; doordat er pas gemaaid wordt als de kuikens groot zijn, is dit een zeer succesvolle en welkome broedplaats. Want al is het aantal waarnemingen van broedvogels in Nederland sinds 1990 toegenomen, het aantal broedvogels in Friesland is de afgelopen jaren het meest afgenomen.

Skrins

Natuurgebied Skrins staat bekend om de enorme aantallen grutto’s, kieviten en tureluurs die er elk jaar broeden. Skrins ligt in een ingepolderde geul van de Middelzee, een oude middeleeuwse zeearm. Het gebied bestaat uit natte weiden en bolle akkers, de zogeheten “bargerechjes”. Omdat er nog altijd zoutig water aan de oppervlakte komt, voedt deze ‘kwel’ in Skrins bijzondere planten als schorrezoutgras en goudknopje.

Natuur in Nederland

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Deze 2e uitgifte van 2023 besteedt in tien postzegels aandacht aan de natuur op en rond natuurgebied Skrok. De serie ‘Beleef de Natuur’ is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en PostNL. Na de eerste serie over de Markerwadden in januari, volgen na Skrok en Skrins in 2023 nog twee series van tien postzegels waarin steeds de flora en fauna van een natuurgebied wordt geportretteerd aan de hand van foto’s van amateurfotografen.

Over NVPH

De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

postzegel