100 jaar Gronings expressionisme vereeuwigd op tien postzegels

Met de naam De Ploeg wilden jonge Groningse schilders aangeven dat er op kunstgebied in Groningen iets nieuws ontwikkeld moest worden. Op 1 mei 1918 namen zij het initiatief om Kunstkring De Ploeg op te richten. De naam is bedacht door Jan Altink. Hij wilde de Groninger kunst gaan “ontginnen” en dacht daarbij aan het omwoelen van aarde. Hierbij is een ploeg nodig, vandaar de naam. De periode rondom 1921 wordt erkend als een tijd van grote en intense activiteit. Speciaal voor dit jubileumjaar werden tien kenmerkende postzegels gekozen. De eerste dag van uitgifte voor de tien postzegels en de eerstedagenvelop is 22 mei 2018.
 
Ruimte door tekst
De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) heeft aan Anouk Klinker van Digidee concept creatie en emotie het ontwerp van de speciale eerstedagenvelop overgelaten. Klinker: “Kunst speelt een grote rol in de geschiedenis van Nederland. De Ploeg is een kunstkring die al vanaf 1918 bestaat en dus een grote bijdrage heeft geleverd en dat nog steeds doet. Op de zegels zijn diverse toonaangevende werken te zien van kunstenaars die onderdeel zijn van de kunstkring. Ik heb gekozen om deze werken de ruimte te geven door niet met beeld te werken maar met tekst. De kleuren komen uit de tekst in de zegels en het font heb ik gekozen om het ouderwetse gevoel. Achter de tekst staat een abstracte plattegrond van een stad. Deze vormt de achtergrond van de zegels. De tekstuele oplossing brengt de boodschap over, zonder de aandacht af te leiden van de kunstwerken in de zegels. Het is een mooi eerbetoon aan de Groninger kunstkring.”
Bijenwas en benzine
Wiegers introduceerde een nieuwe schildertechniek, waarbij verf werd gemengd met bijenwas en benzine. De wasverftechniek werd door meerdere Ploegleden toegepast. Typerend voor de onderwerpen die de Ploegschilders uitwerkten, waren allereerst de talrijke portretten die men van elkaar en van vrienden maakte. Daarnaast nam het Groninger landschap een prominente plaats in. Een relatief hoog geplaatste horizon, een door weg of sloot geaccentueerd perspectief en contrasterende kleurvlakken zijn de kenmerkende stijlelementen van de schilderijen uit de hoogtijdagen van De Ploeg.
Over de eerstedagenvelop
In de postzegelhandel waren vroeger de enveloppen zonder zegels los te koop. Verzamelaars frankeerden ze en stuurden ze (in een omslag) naar de PTT, om ze daar op de dag van uitgifte af te laten stempelen. Na 1960 gingen steeds meer verzamelaars de enveloppen ‘blanco’ (zonder adres) verzamelen. Oudere eerstedagenveloppen zonder adres zijn schaars. Eerstedagenveloppen zijn een geliefd verzamelobject voor themaverzamelaars en zijn ook los verkrijgbaar.
Over NVPH
De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen en zes prestigeboekjes. De NVPH heeft 117 leden.