Vorige maand werd ik benaderd door een ondernemer die helaas zijn bedrijf failliet moest laten verklaren. De zaak had altijd goed gedraaid, maar een paar hele grote tegenvallers in korte tijd maakten dat het bedrijf moest sluiten. Hij was bang voor een slechte reputatie door negatieve publiciteit en  hij verwachtte lastige vragen van de media. Een paar jaar daarvoor waren er een paar vervelende artikelen verschenen waarover, in de regio en door concurrenten, veel gesproken was en waar hij tot op de dag van vandaag tegenaan liep. Dat wilde hij niet nog een keer laten gebeuren. Of ik kon helpen.

Reputatie

Ja ik kon helpen. Tegelijk dacht ik: Waarom ben je niet eerder gekomen? Als je een goede relatie hebt met media, dan kun je daarop terugvallen bij misère.

Veel ondernemers denken pas na over hun reputatie als er een crisis is. Dat kan een faillissement zijn, maar ook fraude door personeel of een operatie die niet goed afloopt. Je moet nadenken over je reputatie als je tijd hebt om een goede reputatie op te bouwen. Niet wanneer je reputatie al op het spel staat. Reputatie draait enerzijds om bekendheid. Als niemand je kent heb je ook geen reputatie. En het draait om jou als ondernemer, waar sta je bekend om? Mensen beoordelen bedrijven op  7 criteria:

  • kwaliteit van producten of diensten
  • werkgeverschap
  • innovatie
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • beleid
  • financiële situatie
  • leiderschap in de sector

Als ondernemer moet je zorgen dat je op meerdere criteria goed presteert. Dat is nodig omdat je dan minder risico loopt als het mis gaat op een van deze criteria. Je hebt als het ware nog een aantal pijlers om op te steunen als er eentje omvalt.

Mediarelaties

Vaak richten kleine en middelgrote bedrijven zich op hun eigen kanalen voor externe communicatie. De eigen website, eventueel aangevuld met Twitter, LinkedIn, Facebook en een nieuwsbrief. De pers wordt vaak niet actief benaderd, omdat de ondernemer zich hier ongemakkelijk bij voelt, niet goed weet wat nieuws is omdat hij of zij denkt dat de media toch niet geïnteresseerd is. Of omdat er gewoon niet aan gedacht wordt. Toch is pers een zeer waardevolle aanvulling op de eigen communicatiekanalen. Juist omdat journalisten kritisch zijn, een persbericht dat niet goed is wordt gewoon niet geplaatst en in interviews worden kritische vragen gesteld.  Een goede relatie met relevante media helpt om je reputatie op pijl te houden bij een crisis, omdat de krant, of de journalist jou kent. De journalist weet dat je je personeel goed behandelt en dat je een betrokken burger bent en in het bestuur zit van de voetbalclub en bijdraagt aan het voortbestaan van de club en dat je druk bent met het ontwikkelen van nieuwe producten en ……

Resultaat

Voor deze ondernemer hebben we met Uw Persvoorlichter een goed resultaat kunnen bereiken. Gekozen is om de media actief te benaderen, met interviews met 2 kranten waarin uitgebreid gesproken kon worden over wat er in de afgelopen jaren gebeurt is met het bedrijf en de sector. Beide interviews leidden tot goed gebalanceerde achtergrondartikelen, die een positieve bijdragen leveren aan de reputatie van de ondernemer. Om dit te bereiken hebben we met een klein team bestaande uit de ondernemer, een bedrijfsadviseur en een communicatieadviseur intensief gewerkt om het verhaal van de ondernemer goed neer te zetten, een oprecht verhaal ondersteund met feiten en cijfers.

De ondernemer heeft nu afgesproken met beide journalist om te bellen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Hij is nu al aan het bouwen aan een goede mediarelatie voor zijn nieuwe onderneming. Want dat hij opnieuw gaat starten is duidelijk: het is een echte ondernemer!