NEMO, VPRO en Next Nature Network starten discussie over nieuwe generatie diervriendelijke en duurzame levensmiddelen

Kweekvlees is vlees gekweekt uit stamcellen. Met kweekvlees hoeven er geen dieren meer te sterven voor de menselijke vlees- en visconsumptie. NEMO, VPRO en Next Nature Network starten volgende week een grote discussie over de (on)mogelijkheden van de marktintroductie van kweekvlees in Nederland. Bij grootschalige inzet kan de huidige CO2-uitstoot en het waterverbruik drastisch worden beperkt. Op 22 mei komen in NEMO Science Museum kweekvleesproducenten, wetenschappers, beleidsmakers, koks, vegetariërs en belanghebbenden uit de vleessector bij elkaar om het debat te voeren over kweekvlees als milieuvriendelijk en haalbaar alternatief voor de productie en consumptie van vlees en vis.

Klimaatdoelen

Indien Nederland en Europa de Parijse klimaatdoelen willen behalen, zal de veestapel drastisch moeten worden ingekrompen. Die conclusie trekt ook de Raad voor de Leefomgeving. Kweekvlees was ooit een ‘wild idee’, maar zou heel snel een duurzaam en diervriendelijk alternatief kunnen worden voor de overmatige vleesconsumptie. Aanleiding voor de discussie is de documentaire Vleeskwekers die VPRO’s tegenlicht 27 mei uitzendt. Futuristenplatform Next Nature Network grijpt dit moment aan om op 22 mei een petitie te starten waarin ze de overheid wil oproepen tot een gecontroleerd experiment met kweekvlees in Nederland.

Nieuwe regelgeving

Producenten willen het graag produceren, horecaondernemers willen het op de kaart zetten, consumenten willen het kopen. Kweekvlees kan in productie worden genomen mits er een ontheffing komt op marktexperimenten door de Voedsel- en Warenautoriteit.Hoewel Nederland aan de wieg stond van deze ontwikkeling, ziet het er niet naar uit dat kweekvlees hier snel op de markt gaat komen. De bevolkingsgroei maakt dat we een duurzaam alternatief móeten vinden voor de productie van vlees en vis. De huidige regelgeving maakt de productie en consumptie van kweekvlees nu praktisch onmogelijk,” vertelt Jeroen Wiegertjes, manager Wetenschapscommunicatie van NEMO. “Voor ons is dit een wetenschappelijk interessante ontwikkeling en de discussie hieromtrent hoort daarom bij ons thuis. We bieden daarom graag een podium voor de discussie tussen de wetenschappelijke mogelijkheden en de publieke opinie tijdens het debat waarbij ook beleidsmakers, producenten, dierenactivisten en media aanwezig zijn.”

Cellulaire landbouw

Kweekvlees is het meest bekende cellulaire landbouwconcept. ‘Cellular agriculture’ kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale voedselvoorziening en een verlaging van de milieudruk opleveren. Nederland stond aan de wieg van de ontwikkeling van kweekvlees. In 1950 bedacht de Nederlander Willem van Eelen het idee om vlees te kweken, in 1997 vroeg hij er patent op aan, dat hij in 1999 verkreeg.