Samenwerken met journalisten levert voor beide partijen iets waardevols op

In een paar blogs deel ik hoe je kunt samenwerken met journalisten. Hoe jij ze kunt helpen, zodat  “HELP!!! Een journalist!!!!” wordt omgebogen naar “Help een journalist!!!”

Het kweekvleesworstje

Vorige maand heb ik de Nederlandse media mogen informeren over de kweekvleeskwestie, een debat georganiseerd door NEMO Kennislink. Dat kweekvlees veel problemen rondom CO2 uitstoot en voedselproblematiek op kan lossen, is evident. Het is een Nederlandse uitvinding waar in 1997 al patent op is aangevraagd. Kweekvlees bestaat dus al even, maar startup Just wil het commercieel op de markt brengen. Omdat de Europese regelgeving dat niet toelaat en dat toch wel wenselijk is, werd het debat georganiseerd. Kortom; er is veel om kweekvlees te doen. Daarmee is media-aandacht voor deze startup en het onderwerp wel gegarandeerd. En zo geschiedde.

Voor Nemo hebben we de traditionele media benaderd. We hebben de grote dagbladen en omroepen nodig om de overheid te informeren. Uit onlangs verschenen onderzoek blijkt ook dat de kranten en tv nog steeds de meest betrouwbare bron zijn en die mening zullen onze beleidsmakers zeer zeker delen. Als persvoorlichter zoek ik altijd passende (nieuwe en/of traditionele) media en journalisten op en benader ze persoonlijk. Ik werk graag met ze samen om een verhaal goed over de bühne te krijgen.

Zelf journalistje spelen?

Hoe anders was dat in de vorige eeuw. Het klinkt ver weg en dat is ‘t in sommige opzichten ook, maar tot de eeuwwisseling speelden persvoorlichters een andere rol dan nu. Ingegeven door nieuwe (sociale) media zijn er andere mogelijkheden gekomen om het publiek en de media zelf te informeren. Met social media kan iedereen journalistje ‘spelen’. Een stevige mening over een situatie vliegt al snel over het hele sociale medialandschap. Iedereen heeft een mening en verspreidt die mening maar wat graag. In onze democratie wil je dat ook toejuichen. We hebben ervoor gevochten en daar staan we voor. We willen alle ontwikkelingen kritisch bekijken, zodat we niet belazerd worden door organisaties en alles zo eerlijk mogelijk verloopt. Die kritiek is bij voorkeur gebaseerd op feiten en gelijkwaardige vergelijkingen.

Met de komst van social media is de mening van het publiek een veel grotere rol gaan spelen, ook de positieve berichtgeving en lokale betrokkenheid. Toch pleit ik voor een goed journalistiek verhaal van een journalist of redacteur die zich in het onderwerp heeft verdiept. Een verhaal waarvan de feiten zijn gecheckt, meningen van alle betrokken partijen zijn gehoord en een objectief verhaal wordt opgetekend. En zo werk ik ook het liefst met media samen.

Samen spannen

Samenwerken met journalisten levert voor beide partijen iets waardevols op. De journalist heeft snel informatie, kent de bron en weet dat deze betrouwbaar is. In onderling overleg met de journalist bepalen we welk nieuws interessant is om te brengen. Dat is een hele prettige manier van samenwerken.