Volgens de hoofdregel van de nieuwe wet wordt, met ingang van 1 januari 2020, de termijn voor partneralimentatie ingekort van maximaal 12 jaar tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Uit onderzoek onder de leden van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), blijkt dat ruim een derde van de scheidende stellen slecht tot niet geïnformeerd is over de aanstaande wetswijziging en de gevolgen daarvan. Het verzoek om de echtscheidingsprocedure nog vóór het einde van het jaar te regelen, is in 5% van de gevallen afkomstig van de man.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Jaarlijks stranden er 34.000 huwelijken. Al zal een scheiding niet in alle gevallen aanleiding zijn voor het vaststellen van partneralimentatie, toch zal het overgrote deel van onze cliënten met de gevolgen van de nieuwe wet te maken krijgen. Het maakt dan nogal een verschil of je aanspraak kunt maken op maximaal 12 of 5 jaar partneralimentatie. Voor scheidingstwijfelaars heeft de wetswijziging in ruim 43% van de gevallen ervoor gezorgd dat zij de procedure nog dit jaar zijn opgestart. Bij een aantal van onze leden zien we dat het aantal echtscheidingsaanvragen aanzienlijk is gestegen, maar bij de meeste leden is dat aantal nagenoeg gelijk gebleven. Iedereen behoort de wet te kennen en deze uitkomst is voor ons dan ook reden om mensen op de komende wetswijziging te attenderen.”

In 48% van de echtscheidingsprocedures, heeft de nieuwe wet, het mediationproces bemoeilijkt. In enkele gevallen (15%) heeft de aankomende wet het proces juist versnelt. Een derde van de leden verwacht nog een piek aan echtscheidingsaanvragen begin 2020. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de meeste verzoekschriften tot echtscheiding in de koudere maanden worden ingediend; de vFAS ziet de stijging in echtscheidingsaanvragen vanaf september oplopen tot een piek in de maand december.

Leuftink: “Door de tegengestelde belangen van de ontvanger en de betaler van alimentatie kan het proces van scheiden onder druk komen te staan. Om de druk van de ketel te halen, adviseert de vFAS toekomstige ex-echtgenoten nog vóór het einde van het jaar een bindende overeenkomst te sluiten waarin zij afspraken maken over de alimentatietermijn. Wij vinden een verkorting van de termijn beter aansluiten op de huidige tijd, maar er zijn situaties denkbaar waarin de nieuwe wet niet goed uitpakt. Voor dergelijke schrijnende gevallen moet het mogelijk zijn om van de wet af te wijken.”
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een samensmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in haar huidige vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.