Op 17 januari jl. heeft minister Dekker de Tweede Kamer geïnformeerd over het vervolg van het wetgevingstraject mediation. De vFAS (De Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators) is een groot voorstander van de bevordering van duurzame geschiloplossing en een kwaliteitskeurmerk voor mediators.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Samen met andere mediatorsverenigingen vertegenwoordigd in de Mediators federatie Nederland (MfN) hebben wij ons de afgelopen jaren sterk gemaakt voor wettelijke regelgeving en het borgen van kwaliteit. Op dit moment mag een ieder zich mediator noemen, zonder enige opleiding of ervaring. Dit heeft geleid tot wildgroei en onduidelijkheid bij de consument.”

In de afgelopen 17 jaar heeft de vFAS scheidingsmediation in Nederland op de kaart gezet: enerzijds kwalitatief juridische kennis op academisch niveau en anderzijds een gedegen en gespecialiseerde scholing in mediationtechnieken. Het vormen van een wettelijke register voor mediators biedt meer inzicht voor de rechtzoekende over de kwaliteit van de bijstand en een grotere slagingskans.

In het vervolgtraject is het van belang om kritisch te blijven ten aanzien van de vormgeving van de wettelijke regulering. Gaat het om de begeleiding van echtscheidingen, dan mag niet uit het oog worden verloren dat er in de eerste plaats sprake is van een juridisch spanningsveld. Rechtzoekenden moeten goed worden voorgelicht en inzicht krijgen in rechten en plichten. Het is eerst mogelijk om duurzame afspraken te maken als er sprake is van ‘informed consent’. Alexander Leuftink:De lat ligt nu hoog; dat is niet voor niets. Rechtzoekenden hebben recht op goede gespecialiseerde rechtsbijstand met oog voor emoties.”

De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een samensmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in haar huidige vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.