De consequenties van de beperking van de fiscale aftrek voor partneralimentatie zijn voor veel scheidende stellen onvoldoende scherp. Zo blijkt uit recent onderzoek onder de leden van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). De afbouw van de fiscale aftrek voor partneralimentatie heeft gevolgen voor de draagkracht van de alimentatiegerechtigde, zodanig dat deze ertoe zou kunnen leiden dat de alimentatie straks niet meer kan worden betaald. Partneralimentatie blijkt in 50% van de echtscheidingsgevallen aan de orde te zijn.

Alexander Leuftink, voorzitter vFAS: “Het lijkt erop dat de gevolgen van de fiscale wijzigingen voor partneralimentatie nog onvoldoende bekend zijn, we zien nog weinig mensen die voor advies hiervoor naar onze leden komen. Dat kan ermee te maken hebben dat de gevolgen voor de draagkracht in het eerste jaar (2020) nog beperkt zijn, omdat er ook een wijziging in het belastingtarief box 1 is doorgevoerd, maar in 2023 is de fiscale aftrek partneralimentatie 37,05% ten opzichte van 51,75% vorig jaar. Een fors verschil dat kan oplopen tot een aftrekbeperking van een paar duizend euro per jaar.”

De fiscale aftrek wordt beperkt in box 1 van de hoogste belastingschijf (inkomens boven de € 68.507). Als de betaler voor een deel van het inkomen in de hoogste belastingschijf valt, dan raakt de beperking van de aftrek hem of haar. In het eerste jaar gaat het doorgaans nog maar over een paar tientjes per maand, maar in 2023 kan dit oplopen tot een paar honderd euro per maand.

Ex-partners die nog vóór 1 januari 2020 een scheidingsverzoek hebben ingediend, vallen onder de oude wet partneralimentatie: zij betalen twaalf jaar partneralimentatie in plaats van (doorgaans) vijf die geldt voor scheidingsaanvragen die na 1 januari van dit jaar zijn ingediend. Voor alimentatieplichtigen wordt de fiscale aftrek in drie jaar afgebouwd van 51,75% naar 37,05%. Leuftink: “Weliswaar is de duur van de partneralimentatie ingekort, er wordt wel meer belasting afgedragen. Partneralimentatieplichtigen die nog onder de oude regeling vallen, worden dubbel getroffen; zij moeten langer betalen en kunnen minder belasting aftrekken. Voor partijen van wie de financiële draagkracht onvoldoende is om aan de partneralimentatieplicht te blijven voldoen in 2023 of eerder, is het verstandig tijdig deskundig advies in te winnen over de mogelijkheden deze alimentatie aan te passen.”

De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een samensmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in haar huidige vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.