Het Koninkrijk der Nederlanden omarmt ruim 700 hofleveranciers. De (minimaal) honderd jaar oude bedrijven overleefden de oorlog, natuurramp, financiële en coronacrisis. Vakmanschap, koppigheid en maatschappelijke betrokkenheid kenmerken de hofleverancier. Met een gemiddelde leeftijd van 217 jaar toont de hofleverancier zijn standvastigheid. Dit jaar bestaat de Stichting Hofleveranciers in Nederland 45 jaar. Ter ere van dit jubileum brengt de stichting de donateurs onder de aandacht met een vernieuwde website, een nieuw logo, een nieuw motto en nieuwe verhalen. Er zijn 408 hofleveranciers bij de Stichting aangesloten

Jan-Willem Klein, voorzitter van de Stichting Hofleveranciers in Nederland: “Het predicaat Hofleverancier krijg je niet zomaar. Zo’n predicaat moet je zien als een lintje voor een bedrijf. Alleen zal het bedrijf het verzoek zelf moeten indienen. Van aanvraag tot goedkeuring duurt ruim negen maanden. In dat proces worden het bedrijf en de bestuurders doorgelicht en uiteindelijk beslist de Koning of het bedrijf zichzelf Hofleverancier mag noemen. In ons jubileumjaar willen we onze donateurs een hart onder de riem steken want ook dit jaar laten ze zien dat ze sterk zijn en er een succesvolle bedrijfsvoering op na houden om ook de huidige coronacrisis te overleven.”

De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan of bij een bijzondere gebeurtenis. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. Het Predicaat geeft bedrijven het recht om het Koninklijk Wapen te voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier.
Lodewijk Napoleon Bonaparte (koning van Holland van 1806-1810), verleende als eerste de titel ‘Koopman des Konings’. Later nam Koning Willem I (1813-1840) dit over en introduceerde de naam Hofleverancier. Bedrijven konden hiermee laten zien dat ze in de smaak vielen bij het koningshuis. Het recht wordt in de regel toegekend voor een periode van 25 jaar. Tegenwoordig hoeft een hofleverancier niet meer ‘aan het hof’ geleverd te hebben.
De Stichting Hofleveranciers in Nederland heeft tot doel een bredere bekendheid en inhoud te geven aan de onderscheiding om daarmee het nationale aanzien van met dit recht begunstigde ondernemingen te bevorderen en hun onderlinge band te versterken, alsmede ter uiting van de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis.