Verantwoorder stoken met Ecodesign

Milieubesparende kachels staan voor norm NHK

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Europese Ecodesign richtlijn van kracht voor toestellen met vaste brandstoffen. Een maatregel die ervoor zorgt dat hout- en pelletgestookte haarden en kachels aan strengere kwaliteits- en emissie-eisen voldoen. De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) omarmt de nieuwe wetgeving omdat deze bijdraagt aan het creëren van een veiligere en meer verantwoorde stookomgeving. Zij roept overheden en consumenten op zich hard te maken om verstandig te stoken en daarmee zorg te dragen voor een minimale uitstoot.

Gert Kooij, woordvoerder NHK: “Wij staan helemaal achter de kwaliteitseisen die aan de Ecodesign hout- en pelletkachels worden gesteld. Als branchevereniging voelen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter stookklimaat zodat ook houtkachels minimale impact hebben op het milieu. Daarvoor vragen we het ministerie om te handhaven en informeren we de consument graag over hoe zij zelf invloed hierop kunnen uitoefenen. Want door goed te stoken, kun je de uitstoot fiks verminderen De NHK spreekt van de 4 pijlers; goed toestel, vakkundige installatie, goede brandstof en een opgeleide stoker.”

Ecodesign directive

Met de nieuwe wetgeving moeten hout- en pelletkachels aan strengere voorwaarden voldoen voordat zij mogen worden aangeboden aan de consument. Vanaf 1 januari 2022 mogen fabrikanten alleen nog geteste en goedgekeurde modellen op de Nederlandse markt brengen, houtkachels die het milieu zo min mogelijk belasten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Handhaven

De NHK streeft naar een zo groot mogelijk gebruik van hernieuwbare en verantwoorde brandstoffen, die voldoen aan de eisen die onze overheid daaraan zal stellen. Om de uitstoot maximaal te verminderen is het van belang dat overheden de aanwezigheid van open haarden en de verkoop van tweedehands haarden en kachels gaan ontmoedigen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft de NHK laten weten voor 2022 geen Ecodesign handhavingsplan voor haarden en kachels te hebben.

Beter stoken

Ecodesign toestellen voldoen aan de hoogste standaarden. De (Nederlandse) fabrikanten en detaillisten bevorderen de verkoop en vakkundige installatie van deze modellen, alsook het gebruik van de beste technieken. Om beter stookgedrag te stimuleren, informeren de NHK en haar leden stookliefhebbers over beter en verantwoord stookgedrag. Naast de juiste brandstof is een vakkundige installatie van een goed (Ecodesign) toestel vereist. Ook de wijze van stoken draagt bij aan zuiniger gebruik met optimaal rendement.

Over de NHK
De Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche is de Nederlandse brancheorganisatie voor lokale verwarmingsproducten op (bio)gas, hout, pellets, elektriciteit en bio-ethanol. 30 fabrikanten en importeurs en 105 installatiebedrijven zijn bij de NHK aangesloten. De NHK staat voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid van kachels en haarden.