Regel nalatenschap goed zodat gang naar advocaat niet nodig is

In de derde week van november vraagt De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) aandacht voor de Erfenis. Veelvuldig worden erfrechtadvocaten bezocht door erfgenamen nadat zij door de erflater verrast werden door onder meer onterving of een vererving of legaat aan een goed doel. De vFAS hamert op goede communicatie bij leven zodat de dood van een ouder geen aanleiding wordt voor een conflict binnen de familie.

Erfgenamen kloppen regelmatig aan bij erfrecht advocaat Pauline Hentenaar: “Zo’n verrassing in het testament, zoals onterving of een goed doel als erfgenaam erbij, is niet zelden aanleiding tot commotie en zelfs familieruzies. Veel mensen communiceren dit niet bij leven, wat voor de nodige ellende achteraf zorgt. Als de erflater bij leven duidelijk is over zijn of haar nalatenschap en wie er wat erft, komen deze families meestal niet bij ons terecht. Het is natuurlijk lastig om over de dood te praten bij leven, maar het levert na de dood veel minder problemen op en voorkomt een boel ellende en verdriet.”

Onterving

Dikwijls worden erfgenamen bij het lezen van het testament verrast als blijkt dat zij zijn onterfd. Een misverstand is te denken dat zij niets krijgen: een onterfd kind kan geen goederen, maar wel de zogeheten legitieme portie opeisen. Dit is het gedeelte van de erfenis waarop ieder kind recht heeft. De langstlevende echtgenoot, ouders, stief- of pleegkinderen van de overledene hebben geen recht op deze legitieme portie. Bij het berekenen van de legitieme portie wordt gekeken naar het vermogen van de erflater maar ook naar de giften die bij leven zijn gedaan.

Goede Doelen

Verrassingen over de nalatenschap, zoals onterving of een goed doel als erfgenaam, resulteert na overlijden in achterdocht binnen de familie. Het goede doel is dan mede erfgenaam of legataris en zal zijn aanspraak opeisen. Ook als de erflater alles heeft nagelaten aan het goede doel, blijven kinderen recht houden op hun legitieme portie. Hentenaar: “Maar het kwaad is dan wel geschied. Goede communicatie vooraf door de erflater is daarom zo belangrijk. Discussie tussen het goede doel en de onterfde kinderen, die aanspraak maken op hun legitieme portie, is onwenselijk.”

Over de vFAS
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een versmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in deze vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.

Foto van Pauline