Congres ‘Traumasporen- het integreren van lichaam, brein en geest bij de behandeling van trauma’

Op vrijdag 21 september 2018 vindt in Ede het congres ‘Traumasporen’ plaats met als hoofdspreker de wetenschapper en bestsellerschrijver prof. dr. Bessel van der Kolk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoek legt Van der Kolk uit welke ingrijpende gevolgen trauma heeft op het gebied van cognitie, affectregulatie, de ontwikkeling van het ‘zelf’ en onze interacties met anderen. In de afgelopen tien jaar is er enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de neurobiologische aspecten van trauma, de werking van het geheugen en de aard van herinnering bij getraumatiseerde mensen. Tijdens het congres gaat van der Kolk dieper in op verschillende therapeutische benaderingen die hierop zijn gebaseerd.

Prof. dr. Bessel van der Kolk : “Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.”

Herinneringen

Afhankelijk van de leeftijd waarop het trauma wordt opgedaan en de al dan niet aanwezige sociale steunnetwerken van het slachtoffer, worden de herinneringen op verschillende manieren geconstrueerd. Recent onderzoek met neurobeeldvormingstechnieken geeft een duidelijke indicatie van de plek in ons brein waar herinneringen worden opgeslagen en hoe er toegang tot traumatische herinneringen kan worden verkregen voor herstel. Herinneren is normaliter een actief en constructief proces. Traumatische herinneringen echter, worden opgeslagen als gedissocieerde zintuiglijke en perceptuele fragmenten van de ervaring. Dit inzicht geeft antwoord op de vraag wat het effect is van trauma en gehechtheidsbreuken op de ontwikkeling van de identiteit en hoe dit in een sociale context tot uitdrukking komt in de vorm van problemen met destructief gedrag tegenover onszelf en anderen en het omgaan met intimiteit.

Leerzaam

Deelnemers aan het congres leren onder meer:

  • Hoe getraumatiseerde mensen informatie verwerken
  • Hoe traumatische ervaringen worden opgeslagen in het geheugen
  • Hoe mensen met chronische PTSS gediagnosticeerd kunnen worden
  • Welke strategieën effectief zijn gebleken voor de behandeling van ernstig trauma
  • Op welke wijzen kinderen zich aanpassen aan traumatiserende omstandigheden

Over Bessel van der Kolk

Prof. dr. Bessel van der Kolk, baanbrekend onderzoeker en een van ’s werelds meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van traumagerelateerde stress, ontwikkelde een lichaamsgerichte traumatherapie die een wetenschappelijk bewezen alternatief is voor medicatie en traditionele cognitieve gedragstherapie.