Huiseigenaren onwetend over mogelijkheid aanpassing WOZ-waarde bij overstap eeuwigdurende erfpacht

Gemeente hanteert veelal onjuiste WOZ-waarde voor overstap

Voor zo’n 90.000 huiseigenaren in Amsterdam pakt de aanbieding voor eeuwigdurende erfpacht ongunstig uit, omdat de gemeente Amsterdam de berekening heeft gemaakt op basis van een oude WOZ-waarde en onjuiste grond- en gebruikswaarde. Dat geldt vooral voor huizen in de oudere stadswijken. In april hebben Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) en WOZ Juristen twee cassatiezaken gewonnen waardoor huiseigenaren nu bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-beschikking van belastingjaar 2015 en het bedrag voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht kunnen laten aanpassen.
Aanleiding voor de twee cassatiezaken is dat de WOZ-waarde van belastingjaar 2015 door de gemeente als grondslag is gekozen voor de berekening van de jaarlijkse canon of afkoopsom bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Het voordeel hiervan is dat de WOZ-waarde in belastingjaar 2015 veel lager is dan in latere belastingjaren. Het nadeel is dat de bezwaartermijn tegen de WOZ-waarde is verlopen, terwijl pas in 2017 bekend werd dat 2015 de grondslag zou zijn voor eeuwigdurende afkoop.
Adam Bakker van WOZ Juristen: “Twee derde van de particuliere huiseigenaren in Amsterdam, die de aanbieding hadden aangevraagd, kan een zeer hoge afkoopsom tegemoet zien. Zij kunnen de gemeente verzoeken deze som aan te passen, echter blijft de gemeente stug vasthouden aan een berekening die niet is aangepast aan de juiste situatie. Op 17 april 2020 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen waaruit blijkt dat mede-eigenaren en nieuwe eigenaren vanaf februari 2015 de WOZ-waarde uit belastingjaar 2015 opnieuw aan de orde kunnen stellen. Met die lagere waarde kan de overstap naar eeuwigdurende erfpacht veel gunstiger uitpakken.“

 

Nieuwe aanbieding

Uit de arresten van de Hoge Raad blijkt dat de gemeente opnieuw beschikkingen voor belastingjaar 2015 moet afgeven. Dat biedt huiseigenaren alsnog, ook met terugwerkende kracht, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de te hoge WOZ-waarde van belastingjaar 2015. Daarmee kan de ontvangen aanbieding, voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht, worden aangepast. Driekwart van de huiseigenaren wacht nog op een aanbieding van de gemeente. Iedereen die de aanbieding nog niet geaccepteerd heeft en mede-eigenaar of nieuwe eigenaar is (vanaf februari 2015) komen in aanmerking voor een nieuwe aanbieding. Met de aanwezige jurisprudentie kunnen huiseigenaren succesvol bezwaar maken en de aanpassing voor eeuwigdurende erfpacht alsnog verlagen. In belastingjaar 2021 wordt de wijze van berekening van de WOZ-waarde pas aangepast.

Buurtstraatquote

Los van bovenstaande verzet SEBA zich nog steeds tegen een onredelijke canonherziening bij overstap en einde erfpachttijdvak.

Over de SEBA

De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters van door de gemeente Amsterdam aan die erfpachters in erfpacht/opstal uitgegeven of uit te geven gronden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *